Ontslag op staande voet

Zowel de werknemer als de werknemer is bevoegd de arbeidsovereenkomst vanwege een dringende reden direct op te zeggen. Van die reden dient direct mededeling te worden gedaan aan de andere partij. Dit wordt ook wel ontslag op staande voet genoemd.

De vraag is uiteraard wanneer een gebeurtenis tot ontslag op staande voet kan leiden. Wat is de reden van ontslag? De wet noemt voor de werkgever ongeveer twaalf gevallen en voor de werknemer ongeveer tien redenen waarvan je kan aannemen dat ze een dringende reden zijn. Enkele voorbeelden:

Werkgever

  • Verstrekken valse informatie bij aangaan arbeidsovereenkomst;
  • Diefstal, bedrog, etc;
  • Mishandeling, bedreiging etc;
  • Opzettelijk vernielen van eigendom.

Werknemer

  • Belediging en bedreiging (of het gedogen daarvan);
  • Niet tijdig betalen van loon.

De inkleuring van dergelijke situaties is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval en verschilt dus per situatie. Degene die een beroep doet op de onverwijlde opzegging is verplicht bewijs te leveren voor de reden van ontslag. Voor beide partijen geldt dat het verstandig is om bewijs veilig te stellen.

Vergoeding betalen bij ontslag

De sanctie van een ontslag op staande voet is dat de partij die de dringende reden veroorzaakt een vergoeding moet betalen aan de andere partij. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. De rechter kan deze, voor zover de wet dit toelaat, verlagen of onder bepaalde omstandigheden verhogen.

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn vergaand. Vaak vooral voor een werknemer, omdat een ontslag op staande voet een beroep op een WW-uitkering in de weg staat. Een werknemer heeft tot twee maanden na het ontslag op staande voet de tijd om vernietiging daarvan te verzoeken aan de kantonrechter. 

Ontslag ongedaan maken

Een werkgever zal zich moeten realiseren dat een werknemer om die reden zich vaak tot het uiterste in zal spannen een ontslag op staande voet ongedaan te maken. In sommige gevallen zal een beëindiging met wederzijds goedvinden, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, de voorkeur genieten.

Uiteraard kunnen zich situaties voordoen waarin een ontslag op staande voet onvermijdelijk is. Wél is het verstandig om in die gevallen tijdig juridisch advies in te schakelen, zodat u in ieder geval voldoet aan de vereisten en op voorhand een goede inschatting kan maken of het ontslag op staande voet juridisch gezien stand zal houden.

MaatRecht is u daarbij graag van dienst.

Nog niet uitgelezen?
Misschien vind je deze artikelen ook interessant:

Geschil met werkgever

Geschil met werkgever

Als werknemer ben bent u bereid om u  in te zetten voor uw werkgever. Niets is dan vervelender als uw werkgever opeens twijfels heeft over uw functioneren. Ook kan het voorkomen dat uw werkgever aanstuurt op een conflict in het geval van arbeidsongeschiktheid....

Lees meer
Geschil met huurbaas

Geschil met huurbaas

Het huren van een woning of bedrijfsruimte komt veel voor in Nederland. De wet kent voor het huren van een woning specifieke dwingende bepalingen. De hoofdregel is simpel. Iemand mag een woning of bedrijfsruimte (of een deel daarvan) gebruiken en betaalt daarvoor...

Lees meer

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan:

Adres

Printerweg 10
 3821 AD Amersfoort